HEILOO - Burgemeester Mascha ten Bruggencate had vanmorgen de eer om 7 inwoners van Heiloo te verrassen met een koninklijke onderscheiding. Zij zijn allen benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. De traditionele Lintjesregen vond plaats in de Witte Kerk.

De volgende inwoners mogen zich voortaan lid in de Orde van Oranje-Nassau noemen:

 • Jan en Annie van den Idsert (77 en 81 jaar)  Het echtpaar van den Idsert vormt samen een echte eenheid binnen het vrijwilligersleven in Heiloo.

  De heer van den Idsert krijgt het lintje voor zijn tomeloze inzet als vrijwilliger. Ruim 17 jaar was hij van onschatbare waarde voor het goed doen verlopen van de gesprekskring en de pelgrimstochten van de Protestantse Kerk. Tevens zette hij zich jarenlang in voor de Vereeniging Alkmaar Ontzet, verrichtte hij vele hand- en spandiensten voor het NIVON Heiloo (Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk) en is hij al vanaf 2011 vrijwilliger bij de verkiezingen van Heiloo. Hij vindt het erg belangrijk dat ieder kind goed onderwijs geniet in een veilige werkomgeving. Daarom was hij maar liefst 36 jaar actief als vrijwilliger binnen onderwijsland als lid van CNV onderwijs.

  Sinds 2008 is de gedecoreerde ook vaste vrijwilliger bij de Bach Cantate commissie Heiloo. Hij verzorgt onder andere de pr voor de Bach Cantates en verleent hand- en spandiensten vóór, tijdens en na de uitvoering.

  Mevrouw van den Idsert-van den Berg heeft een onuitwisbare indruk achtergelaten binnen de kerkgemeenschap, waarvoor zij zich al tientallen jaren met hart en ziel inzet. Zo was zij actief als diaken en later ook ouderling, waarbij ze zeer betrokken was bij de pastorale bearbeiding van de Protestantse gemeente. Ook zij zette zich in voor het behoud van de Bach Cantates en verzet tot op heden met veel aandacht en zorg nog steeds werk voor de Bach Cantate Commissie Heiloo.

  Van 2000 tot 2008 was mevrouw Van den Idsert actief als secretaris bij Stichting Vrijwillige Palliatieve Terminale Thuis Zorg. Daar zette ze cursussen op en was ze nauw betrokken bij zowel vrijwilligers als cliënten.

  Net als haar echtgenoot assisteerde deze gedecoreerde bij de gesprekskring van de Protestantse gemeente in Heiloo en bij de organisatie van de pelgrimstocht ieder jaar aan het einde van een reeks themaochtenden.
 • Marieke Hoetjes (68 jaar)  “Elke organisatie zou een Marieke moeten hebben”, vertelt haar voordracht. Al twintig jaar lang is mevrouw Hoetjes een betrouwbare kracht bij ‘Rond de Waterput’ in Heiloo.

  Vanaf 1995 tot 2020 zette zij zich in bij de bibliotheek als bestuurslid en was ze nauw betrokken bij de organisatie van de jaarlijkse Uitmarkt Uit&Zo.

  Ook bij de parochie ‘Bron van Levend Water’ heeft mevrouw Hoetjes zich ontwikkeld als onmisbare vrijwilliger. Zo denkt ze mee over het beleid, geeft ze daar op sublieme wijze uitvoering aan en staat zij tot op heden dag en nacht klaar voor de Willibrorduskerk.

  Tevens is mevrouw Hoetjes sinds 1983 vrijwilliger bij de Hartstichting en draait zij sinds 1998 mee met Timmerdorp.
 • Jan Bras (71 jaar)  De heer Bras zet zich al jarenlang met hart en ziel in als vrijwilliger voor de maatschappij. Hij staat altijd klaar voor de medemens die het zelf niet redt en die wel een steuntje in de rug kan gebruiken. De heer Bras organiseert zang- en dansbijeenkomsten voor dementerende mensen, zette zich 25 jaar in voor het kerkelijke leven in Heiloo en helpt mensen met het invullen van de belastingpapieren in de bibliotheek. Ook heeft hij zich 8 jaar lang ingezet als penningmeester voor Stichting Peuterspeelzalen Heiloo.

  Maar zijn nobele werk reikt verder dan de grenzen van Heiloo. Zelfs in Ghana heeft hij zich ingezet als vrijwilliger in kerken en scholen. Een aanpakker in hart en nieren, aldus zijn voordracht.

  Van 2010 tot 2016 was hij namens Resource Link Foundation Netherlands (RLFN) deelnemer van het Platform Heiloo Wereldwijd, een samenwerking tussen ze verschillende stichtingen (Karibu Tanzania, Hope for African Child, Wereldwinkel, Stichting Veldwerk, Gered Gereedschap Noord Kennemerland en RLFN) die ieder op hun eigen manier bijdragen aan ontwikkelingswerk. Hij had de taak op zich genomen om de gemeente op de hoogte te houden van de ontwikkelingen van het Platform on om iedere keer de subsidieaanvraag op te stellen en in te dienen, met de daarbij behorende financiële onderbouwing en verantwoording. In de periode dat er jaarlijkse markt georganiseerd werd, de zogenoemde Milleniummarkt, was zijn bijdrage essentieel.

  Verder is hij sinds 2010 penningmeester van de Vrienden van de Loet en Overkerck en sinds 2018 van de Stichting Orpheus Curat.
 • Tiny Dijkstra (78 jaar)  Mevrouw Dijkstra staat bekend als een trouwe, empathische en liefdevolle vrijwilliger. Van 1973 tot 1987 was zij actief binnen de ouderraad en MR bij basisschool Het Baken in Sint-Pancras. Dankzij haar grote inzet hebben honderden kinderen genoten van feesten en schoolreisjes.

  Ook betekende zij veel voor de Sint Laurentiusparochie in Oudorp en Sint-Pancras en was zij daar nauw betrokken bij de M.O.V.-groep (Missie, Ontwikkelingssamenwerking en Vredesvraagstukken).

  Momenteel doet mevrouw Dijkstra nog vrijwilligerswerk voor de ViVa! Zorgroep. Daar ondersteunt zij bij evenementen en bezoekt ze bewoners die eenzaam zijn. Ook is zij actief bij maar liefst drie werkgroepen van de Willibrorduskerk, waar zij altijd op haar kunnen rekenen. Ze bezoekt mensen via het Ontmoetingspastoraat, is contactpersoon voor het ziekentriduüm van de parochie Heiloo en zet zich in voor Ziekenzondag op Hemelvaartsdag.
 • Jan Brouwer (88 jaar)  De heer Brouwer staat altijd voor iedereen klaar die hulp nodig heeft, aldus zijn voordracht. Al tientallen jaren zet hij zich in als vrijwilliger bij de GGZ-NH. Momenteel is hij actief als koster bij de zondagvieringen. Met zijn vrolijke en vriendelijke aanwezigheid is hij een inspiratiebron voor cliënten en de andere vrijwilligers.

  Jarenlang stond hij wekelijks paraat als buddy voor een inmiddels overleden patiënt van de Willibrordus Stichting om samen op stap te gaan. Dit was van onschatbare waarde voor de familie.

  De heer Brouwer werkt al jaren in de Dorcas Winkel en heeft zeven jaar geleden de uitbreiding van de winkel verzorgd. Tevens heeft hij meegewerkt aan het World Servants project ME197 in Mexico, een groot opvangproject voor vluchtelingen.
 • Dirk Moot (82 jaar)  De heer Moot is maar liefst 34 jaar actief en onmisbaar vrijwilliger bij Tennis & Padelclub Heiloo. Dagelijks is hij voor dag en dauw aanwezig om de banen speelklaar en netjes te maken. Hij ruimt het vuil op, plant nieuwe plantjes, verwijdert het onkruid en pleegt onderhoud aan de banen. Voor fysiek zwaarder werk draait hij ook zijn hand niet om.

  De heer Moot maakt met ieder lid een praatje, is belangstellend en hulpvaardig. Voor de vereniging en haar leden is hij goud waard.

  In 1963 heeft de heer Moot twee mensen uit een auto gered die door de gladheid in het Noordhollands Kanaal terecht was gekomen. Hij zag het gebeuren, bedacht zich geen moment en sprong het water in om het tweetal te redden. Zij kwamen met de schrik vrij. Voor deze heldendaad heeft hij destijds een onderscheiding ontvangen via de Koninklijke Maatschappij tot redding.