HEILOO - Vanaf half oktober handhaaft de gemeente in de Kerkelaan, Stationsweg en Zevenhuizerlaan steekproefsgewijs tegen het bus-, vracht- en landbouwverkeer.


In februari 2019 heeft neb een verbod ingesteld op dit verkeer (met uitzondering van bestemmingsverkeer) in deze straten. Ondanks eerdere acties rijdt nog regelmatig groot en zwaar verkeer door deze straten. Het is daarom nodig om handhaving in te zetten. De gemeente doet dit steekproefsgewijs.

Verkeersveiligheid
Het verbod op groot en zwaar verkeer moet de verkeersveiligheid van vooral fietsen garanderen. Ook verbetert de maatregel de leefbaarheid voor de bewoners van deze straten. De winkelgebieden in Heiloo moeten bereikbaar blijven voor vrachtverkeer. Vrachtverkeer naar winkelcentrum ’t Loo rijdt daarom via de Raadhuisweg. De gemeente beseft dat de maatregelen kunnen leiden tot omrijden van bus-, vracht- en landbouwverkeer. Bij de besluitvorming is dit nadelige aspect afgewogen tegen het voordeel voor de verkeerveiligheid en leefbaarheid.

Wat u merkt van de acties
'Op de momenten dat wij steekproeven uitvoeren, stellen wij een tijdelijk en kortdurend parkeerverbod in. Dit parkeerverbod geldt voor enkele parkeervakken in de Kerkelaan, de Stationsweg en de Zevenhuizerlaan. De handhavers laten voertuigen op deze parkeervakken stoppen. Enkele dagen voorafgaand aan de acties plaatsen wij borden om te informeren over het tijdelijke parkeerverbod. Direct omwonenden ontvangen een brief met informatie over de maatregelen', aldus de gemeente.