BERGEN - De BUCH, de ambtelijke werkorganisatie voor de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo heeft een ambtenaar in juni onterecht op staande voet ontslagen wegens fraude met facturen. De BUCH moet hem ruim 10.000 euro aan gemist salaris betalen en een schadevergoeding van 30.000 euro.


Een speciaal ingeschakeld recherchebureau concludeerde eerder al dat er geen bewijs was gevonden voor de verdenkingen jegens de ambtenaar. Toch deed de BUCH aangifte van fraude tegen hem, blijkt uit de beschikking die XYTO Media in handen heeft.

De ambtenaar was niet eindverantwoordelijk voor het project waar de mogelijke fraude aan het licht kwam. 'Het is niet vastgesteld dat hij wetenschap heeft gehad van de onjuiste facturen en vast staat dat hij zichzelf op geen enkele wijze heeft bevoordeeld. Er was dus geen dringende reden voor het ontslag op staande voet', zo oordeelde de kantonrechter in Haarlem.

Naast het achterstallige salaris en de schadevergoeding heeft de rechter de BUCH verplicht om een week lang een mededeling op het eigen Intranet te plaatsen waarin staat dat de ambtenaar ten onrechte is ontslagen.