HEILOO - De groenste straat van de gemeente Heiloo is dit jaar de Jeneverbes in Zuiderloo. Een eretitel die eigenlijk alle bewoners van het deelgebied Linde Zuid II toekomt. Samen zorgen zij voor de groene omgeving van de wijk en daar wordt goed over nagedacht. Afgelopen week overhandigde wethouder Peter van Diepen de banner van de WatZr-campagne aan enkele bewoners.


Duurzaam wonen

In de Linde Zuid II in Heiloo zijn de huizen volgens de huidige norm gebouwd. Naast een warmtepomp en zonnepanelen zijn deze woningen ook niet meer gekoppeld aan het riool voor de afvoer van regenwater. Iedere tuin heeft zijn eigen infiltratiekratten. Deze ondergrondse bakken zorgen ervoor dat het water wordt opgevangen en geleidelijk wordt opgenomen in de bodem.

Samen voor klimaatbestendige wijk

De bewoners trekken gezamenlijk op om er voor te zorgen dat de wijk zo klimaatbestendig wordt ingericht. Afgelopen Burendag werd werkgroep Groen Doen Heiloo uitgenodigd om uitleg te geven over biodiversiteit. Tijdens de dag werden meteen vogelhuisjes en bijenhotels gemaakt die verspreid door de wijk zijn opgehangen. Daarnaast willen de bewoners graag groen adopteren. Daarmee streven zij ernaar om de buurt zo groen-leefbaar mogelijk te maken en te houden voor de toekomst. De ideeën zijn er en de bereidheid is volop aanwezig.

WatZr-campagne

Deze WatZr-campagne is een samenwerking tussen 28 gemeenten, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en drinkwaterbedrijf PWN waarbij aandacht wordt gevraagd voor het klimaatbestendig inrichten van onze eigen omgeving. In de wijk Zuiderloo in Heiloo is dat al prima opgepakt.