HEILOO - Deze week ontvangen honderd willekeurig gekozen inwoners van de gemeente Heiloo een uitnodiging om mee te denken over de toekomst van dorpscentrum ’t Loo. Het is de wens van veel Heilooërs en van de gemeente om het centrum levendiger te maken: een plek waar je graag komt winkelen en wat langer blijft om een terrasje te pakken of af te spreken met vrienden. Maar wat maakt een dorpscentrum leuk en levendig? En wat verstaan we dan onder ‘levendig’? Die vragen staan centraal tijdens de aftrap van dit traject om te komen tot een levendig centrum van Heiloo. Aan het einde van 2019 wil de gemeente een visie klaar hebben met een uitvoeringsagenda.


De ‘100 van Heiloo’

Vanuit het bevolkingsregister van Heiloo zijn met een blinde trekking 100 namen getrokken van inwoners van 18 jaar en ouder. Zij ontvangen deze week een uitnodiging. Wethouder Fred Dellemijn: “Geïnspireerd door de zogenaamde G1000 methode hebben we 100 inwoners uitgenodigd om concreet te maken wat zij verstaan onder een levendig dorpscentrum. We willen graag horen welke aanbevelingen ze voor de gemeente hebben, voordat we aan de slag gaan in het dorpscentrum. Ik hoop van harte dat alle 100 genodigden komen. Het wordt een hele leuke avond waarbij je zelf veel aan het woord bent!”


Ondernemers en eigenaren

De gebiedsregisseur en de gemeente hebben al gesproken met de ondernemers en eigenaren in het dorpscentrum om te horen wat hun ideeën zijn om Heiloo te verlevendigen. Op 3 juli komen zij bij elkaar om te horen wat de gesprekken hebben opgeleverd en te bespreken welke zaken de gemeente kan oppakken en welke ideeën zij zelf verder kunnen brengen. Fred Dellemijn: “Het zijn uiteindelijk de eigenaren, investeerders en ondernemers die het gebied levendig en aantrekkelijk maken voor bezoekers. Als gemeente kunnen we zorgen voor een mooie inrichting van de openbare ruimte. En we kunnen in bestemmingsplannen ruimte maken voor gewenste ontwikkelingen. Zo wordt het voor eigenaren en investeerders ook aantrekkelijk om in Heiloo iets te ondernemen.”


En andere inwoners van Heiloo?

Uit de eerste bijeenkomst met de 100 inwoners van Heiloo, wil de gemeente thema’s ophalen die aandacht verdienen in de visie. Aan het begin van de zomer kunnen alle inwoners van Heiloo -digitaal- op deze thema’s reageren. De gemeente wil eind 2019 de visie klaar hebben samen met een concreet plan van aanpak voor het dorpshart.


Meer informatie

Meer informatie over de verlevendiging van ’t Loo vindt u onder verlevendiging 't Loo