HEILOO - We rijden volgende week een extra gft-ronde. Hieronder ziet u wanneer u uw gft-container aan de weg kunt zetten. Bijvoorbeeld: als uw restafvalcontainer op maandag wordt geleegd, dan halen we op woensdag uw gft-afval op.

Maandag 15 november REST, woensdag 17 november GFT
Dinsdag 16 november REST, donderdag 18 november GFT
Woensdag 17 november REST, maandag 15 november GFT
Donderdag 18 november REST, dinsdag 16 november GFT
Vrijdag 19 november REST en GFT

Belangrijke info voor vrijdag: Op vrijdag halen we zowel restafval als gft-afval op. Maak het de mensen van de huisvuilwagens makkelijk door de restafvalcontainers bij elkaar te zetten en de groene gft-containers bij elkaar. Dat mag voor deze keer ook buiten de pijlen van de clusterplaats. Past het echt niet, zet dan desnoods de rolcontainers tegen elkaar aan.