HEILOO - De gemeente Heiloo start in de periode mei t/m juli ‘Meedoen is Bewegen’, een sport- en beweeginitiatief voor inwoners die van een uitkering of minimum inkomen rondkomen. In samenwerking met de lokale buurtsportcoach van Holland Sport en Stichting Sport-Z worden twee keer per week sport- en beweegactiviteiten georganiseerd op het terrein van HSV Heiloo. Deelnemers breiden door deelname aan het project hun sociale netwerk uit en starten een actievere leefstijl, voordelen waar zij op meerdere vlakken van kunnen profiteren.

Dat sporten en bewegen veel gezondheidsvoordelen kan hebben is over het algemeen wel bekend. Toch zijn er diverse groepen in de samenleving voor wie het niet vanzelfsprekend is dat zij meedoen aan het huidige aanbod. Sport-Z zet sport en bewegen in als middel, om zo ook ándere doelen te realiseren op maatschappelijk vlak. Naast dat iemand zicht fitter gaat voelen, kan het opdoen van sociale contacten, het structuur aanbrengen in een dag of bijvoorbeeld het samenwerken in een groep invloed hebben op ieders welbevinden.

Meedoen is Bewegen
Het project ‘Meedoen is Bewegen’ is een initiatief van de buurtsportcoach Kim Groen. Zij start het project samen met sportcoach Jelle Zuijdam van Sport-Z, die op maandag (13.30-14.30 u) en donderdag (10.30-11.30 u) sport & spel en voetballessen gaat verzorgen bij HSV Heiloo. Deelnemers kunnen zich via de Consulent Sociaal Team bij de gemeente aanmelden voor het project, en gaan dan in de periode t/m juli meerdere weken met elkaar bewegen. Voor de lessen starten krijgen zij een intake waarin zij hun persoonlijke doelen vastleggen. De maatschappelijke sportcoach houdt vervolgens tijdens de lessen in de gaten of deze doelen bereikt worden. Het betreft een laagdrempelig beweegaanbod waar ook mensen zonder beweegachtergrond aan mee kunnen doen.

Meer informatie over het project is te vinden op www.sport-z.org/MeedoenIsBewegen. De Consulent Sociaal Team is bereikbaar via sociaalteamheiloo@debuch.nl of 0725356666.