HEILOO - Wie groene vingers heeft en een idee heeft hoe z’n buurt wel een oppepper kan gebruiken, kan van de gemeente hulp én een budget krijgen. Hiermee kunt u uw buurt "vergroenen". Samen zorgen voor een groenere en aantrekkelijkere leefomgeving, dat is het doel van het programma Groen Kapitaal in de Buurt.

Een betere leefbaarheid

Op 12 en 13 juli zijn de eerste ideeënavonden voor bewoners. Een groene straat draagt bij aan de leefbaarheid van de buurt en de gezondheid van de bewoners. Bloembakken, nieuwe perken en boomspiegels maken het straatbeeld al fleuriger én kunnen ervoor zorgen dat de wijk beter bestand wordt tegen extreem weer. Zo kan er door tegels te verwijderen bij grote regenbuien meer water weglopen in de bodem.

Bomen en planten zorgen voor meer verdamping en voor verkoeling bij droog en heet weer. De wijk wordt zo ook aantrekkelijk voor wilde bijen, vlinders en vogels. En slot: het is hartstikke gezellig om samen met uw buren de handen uit de mouwen te steken. Bent u al enthousiast? Meldt u dan aan voor de ideeënavond!

Ideeënavonden

  • dinsdag 12 juli in Heiloo op het kantoor van Landschap Noord-Holland aan de Schuine Hondsbosschelaan 45a
  • woensdag 13 juli in het gemeentehuis van Bergen aan de Jan Ligthartstraat 4 in Alkmaar.

Tijdens deze avond kunt u inspiratie opdoen en kijken of uw idee kans van slagen heeft. Bij Groen Kapitaal in de Buurt worden niet alleen ideeën bedacht: het is de bedoeling dat bewoners deze zelf gaan uitvoeren. De Provincie Noord-Holland en de gemeente heeft hiervoor geld beschikbaar gesteld.

Aanmelden

Over Groen Kapitaal in de Buurt

Groen Kapitaal in de Buurt is een programma van Landschap Noord-Holland, IVN Noord-Holland en de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland. Deze organisaties zien dat steeds meer mensen aan de slag willen met de natuur in hun eigen buurt. Voor mooier groen, meer biodiversiteit, een beter klimaat of gewoon voor de gezelligheid. De organisaties ondersteunen deze groep mensen in de provincie Noord-Holland via begeleiding bij de realisatie van groene bewonersinitiatieven. De aanpak is drieledig en bestaat uit een participatieve buurtaanpak, een voucherregeling en verbinding via het kennisnetwerk.