HEILOO - Het project Aansluiting A9 bij Heiloo is weer een stap verder. De commissie Openbare Ruimte van Heiloo ging woensdag 10 maart 2021 akkoord met het ontwerpbestemmingsplan voor de Aansluiting A9. Dit betekent dat het ontwerpbestemmingsplan met achterliggende stukken vanaf donderdag 25 maart 2021 voor 6 weken ter inzage ligt. Betrokkenen en belanghebbenden kunnen tot en met 6 mei 2021 hun zienswijzen indienen.

De provincie Noord-Holland werkt samen met de gemeenten Heiloo, Castricum en Alkmaar aan de totstandkoming van een aansluiting op de A9 bij Heiloo. Door deze aansluiting blijft de bereikbaarheid, doorstroming en leefbaarheid voor particulieren en bedrijven gewaarborgd, zowel op de A9 als op de lokale wegen in de dorpen.

Hiervoor moet een bestemmingsplanprocedure worden doorlopen in de gemeenten Heiloo en Castricum. Het ontwerp in het bestemmingsplan gaat uit van:

  • Een half klaverblad ter hoogte van de Lagelaan
  • Een nieuwe weg parallel aan de Lagelaan naar de Kennemerstraatweg (aansluiting ter hoogte van de Kapellaan)
  • Een nieuwe weg oostelijk van de A9 die vanaf de aansluiting naar het noorden eerst parallel aan de A9 loopt en afbuigt naar de Kanaalweg

Meer informatie

Het ontwerpbestemmingsplan van Heiloo en Castricum staat op ruimtelijkeplannen.nl en op de gemeentelijke websites. Het inzien van het ontwerpbestemmingsplan en het indienen van zienswijzen (reacties) gaat via de gemeenten.