HEILOO - Een extra container voor plastic, metalen verpakkingen en drankkartons, een variabel tarief voor restafval en betere voorzieningen voor onder meer GFT en papier. Met deze veranderingen wil de gemeente Heiloo inwoners stimuleren om meer afval gescheiden in te zamelen.

De gemeente Heiloo neemt de maatregelen omdat afval grondstof is en ze verbranden zonde vindt. Wethouder Rob Opdam: "Driekwart van ons restafval bestaat uit nog bruikbare grondstoffen. Doodzonde om dat te verbranden en ook nodeloos duur. We willen terug naar maximaal 30 kilo restafval per persoon per jaar. Dat is een hele stap, maar als iedereen meedoet komen we heel ver."

Extra container
Een extra container voor plastic, metalen verpakkingen en drinkkartons is een van de voorgestelde maatregelen. Veel inwoners nemen die container graag in gebruik, zo bleek uit een enquête hierover vorig jaar.

In wijken met ruimtegebrek komen dan ondergrondse containers. Nu wordt het nog ingezameld via de plastic zakken aan de lantaarnpalen, maar daar belandt lang niet al het afval in.

Scheiden loont
Voor restafval gaat een variabel tarief gelden. Wie goed scheidt en weinig restafval overhoudt, is goedkoper uit dan wie veel restafval aanbiedt. Wie veel luiers of incontinentiemateriaal heeft, kan dit kwijt bij speciale brengpunten of krijgt korting op de afvalstoffenheffing.

"Het is misschien even wennen, maar we gaan het zo gemakkelijk mogelijk maken. Scheiden gaat lonen. In de portemonnee maar ook in onze toekomst. Grondstoffen zijn schaars, daar moeten we zuinig mee omgaan."