HEILOO - Het college van Heiloo heeft besloten zes maanden huur kwijt te schelden voor ondernemers die gemeentelijk vastgoed huren, in de sectoren cultuur, sport en welzijn. De gemeente wil ondernemers helpen de coronacrisis weer te boven te komen. Het herstelfonds Heiloo heeft een bedrag van 500.000 euro beschikbaar gesteld.

Uit het herstelfonds is ongeveer tweederde van het bedrag bestemd voor culturele of (welzijns)organisaties en (sport)verenigingen, die een huurovereenkomst hebben met de gemeente. Met het kwijtschelden van de huur, wil het college de huurders van gemeentelijk vastgoed compenseren voor de periode dat zij minder of geen inkomsten hadden.

Crisisbegroting
Commerciële huurders van gemeentelijk vastgoed kunnen ook huurvermindering aanvragen bij de gemeente. Zij kunnen tot 15 september een aanvraag doen door een crisisbegroting in te dienen.

Ongeveer eenderde van het herstelfonds is bestemd voor collectieve ideeën die de samenleving van Heiloo een 'nieuwe impuls' moeten geven. Tot 31 augustus kunnen deze ideeën nog via de website worden ingeleverd.

Blauwe brief
Het college heeft daarnaast besloten dat herinneringen en aanmaningen voor het betalen van de gemeentelijke belastingen, in plaats van 1 juli, pas na 1 september 2020 naar ondernemers worden verstuurd.