HEILOO - Op 8 oktober om 15.00 uur organiseert gemeente Heiloo samen met Politie NHN en Buurtpreventie Heiloo een wijkschouw in Heiloo. Ditmaal komen de Heerenweg, Kerkelaan, Holleweg, Schuine Hondsbosschelaan, Bergeonstraat en Van der Veldenstraat aan bod.

De wijkschouw start om 15.00 uur in het gemeentehuis en duurt tot ongeveer 17.00 uur. U bent van harte welkom om mee te lopen. U kunt zich aanmelden via teamveiligheid@debuch.nl.

Wijkschouw
Onder leiding van burgemeester Romeyn lopen de buurtbewoners een ronde langs inbraakgevoelige plekken. Zij brengen onder andere in kaart of deuren en poorten goed op slot zitten. En zij controleren op openstaande ramen en teveel begroeiing die het zicht op inbrekers belemmert. Inwoners die risico lopen, krijgen een folder met informatie in de bus.

Inbraak in Heiloo
De inbraakcijfers in Heiloo nemen gelukkig af. Dit is mede te danken aan de samenwerking tussen Buurtpreventie Heiloo, oplettende inwoners, de wijkagenten en de gemeente. Toch is het verstandig waakzaam te blijven, zeker nu de dagen weer korter worden.