HEILOO - De druk op de woningmarkt in de gemeente Heiloo is groot. Met de vaststelling van het bestemmingsplan Zandzoom in maart 2020 en de uitvoering van Zuiderloo zijn er geen grootschalige nieuwbouwlocaties in Heiloo meer voor handen. Om meer betaalbare woningen te kunnen realiseren wordt meer en meer gekeken naar inbreilocaties. Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld de herontwikkeling van leegstaande gebouwen.


Voldoende betaalbare woningen
De gemeente Heiloo hecht veel waarde aan voldoende betaalbare woningen, zowel in de koop- als huursector. In het coalitiedocument Heiloo 20211-2022 ‘Bouwen aan Heiloo’ staat dat het college een overzicht opstelt met een eerste uitwerking van het vlekkenplan met mogelijke inbreilocaties.

In gesprek met inwoners en gemeenteraad
Het college gaat graag in gesprek met inwoners en raadsleden over dit onderwerp. Op een raadsinformatieavond op maandag 12 april wordt het overzicht toegelicht. Daarnaast geeft Kennemer Wonen tijdens deze digitale bijeenkomst een presentatie over de ontwikkelingen rond sociale huurwoningen en Leygraaf Makelaars geeft een toelichting op de koopwoningmarkt. Op deze avond is er voldoende ruimte voor vragen en discussie. Inwoners die graag deze bijeenkomst willen bijwonen, kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar de griffie (griffie@heiloo.nl). De raadsinformatiemarkt is van 20.30 tot uiterlijk 22.00 uur.

Meer informatie vindt u op de website van de raad