HEILOO - Op dinsdagavond 30 augustus organiseert gemeente Heiloo een informatiebijeenkomst om inwoners te informeren over het verkeersonderzoek. Adviesbureau Goudappel onderzocht hoe Heiloo goed en veilig bereikbaar blijft. En welke mogelijkheden er zijn om het autoverkeer evenwichtig te verdelen over de wegen in Heiloo. Iedereen is vanaf 19.15 uur welkom in hotel Fletcher.


Programma

Tijdens de bijeenkomst lichten de gemeente en bureau Goudappel het verkeersonderzoek toe. Uit het onderzoek komen 3 verschillende maatregelpakketten naar voren. Elk pakket zorgt ervoor dat het (toekomstige) autoverkeer evenwichtiger over de wegen in Heiloo wordt verdeeld. De wegen die te druk zijn krijgen daardoor minder verkeer te verwerken en de wat minder drukke wegen wat meer. Het college van burgemeester en wethouders maakt uiteindelijk de keuze voor het uit te voeren maatregelenpakket. Tijdens een informatiemarkt hebt u de mogelijkheid om verder in gesprek te gaan en om aandachtspunten mee te geven.

Bijeenkomst

De bijeenkomst vindt plaats in het Fletcher hotel, Kennemerstraatweg 425 in Heiloo. U hoeft zich niet aan te melden. Vanaf 19.15 uur kunt u inlopen. Het programma start om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur.

Verkeersonderzoek

Het onderzoek is 1 van de bouwstenen om de paragraaf 'evenwichtige verdeling van het gemotoriseerde verkeer' uit het huidige Verkeersbeleid Heiloo 2018-2030 verder uit te werken en af te ronden.

Op 5 juli zijn de onderzoeksresultaten tijdens een raadsinformatieavond in de raadzaal toegelicht. Ook zijn ze besproken met de Verkeerscommissie en het Verkeerspanel. Uiteindelijk zullen een aantal verkeersmaatregelen genomen moeten worden om Heiloo veilig en leefbaar te houden.