HEILOO - Gemeente Heiloo wil culturele en welzijnsorganisaties, verenigingen en ondernemers helpen de coronacrisis weer te boven te komen. Door initiatieven te ondersteunen of door een bijdrage uit het herstelfonds. Het Herstelfonds Heiloo heeft totaal een bedrag van € 500.000 beschikbaar. Het college van Heiloo heeft besloten de huren kwijt te schelden voor huurders van gemeentelijk vastgoed in de sectoren Cultuur, Sport en Welzijn voor een periode van 6 maanden (1 april - 1 oktober).

Herstelfonds
Uit het herstelfonds is ongeveer tweederde (€ 350.000) bestemd voor culturele of (welzijns)organisaties en (sport)verenigingen die een huurovereenkomst hebben met de gemeente. Met het kwijtschelden van zes maanden huur, wil het college de huurders van gemeentelijk vastgoed compenseren voor de periode dat zij (gedeeltelijk) minder of geen inkomsten hadden.

Andere huurders
Commerciële huurders van gemeentelijk vastgoed kunnen ook huurvermindering aanvragen bij de gemeente. Zij kunnen tot 15 september een aanvraag doen door een crisisbegroting in te dienen. Meer informatie hierover staat op de webpagin Herstelfonds.

Ideeën voor 1,5 meter samenleving
Ongeveer eenderde van het herstelfonds is bestemd voor collectieve ideeën die de samenleving van Heiloo een nieuwe impuls geven. Hierover adviseert de Taskforce het college. Tot 31 augustus kunnen inwoners hiervoor nog via de webpagina herstelfonds ideeën aan te leveren.

Belastingen
Daarnaast heeft het college besloten dat herinneringen en aanmaningen voor het betalen van de gemeentelijke belastingen pas na 1 september 2020 worden verstuurd naar ondernemers. Eerder was die datum op 1 juli gesteld.