HEILOO - De gemeenteraad van Heiloo beveelt mevrouw Mascha ten Bruggencate (49) aan bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om te worden benoemd tot burgemeester van Heiloo.


Mevrouw Ten Bruggencate heeft ruime bestuurlijke ervaring. Zo is zij nu voorzitter van het dagelijks bestuur van het stadsdeel Amsterdam Centrum en was zij gemeenteraadslid in Amsterdam en in stadsdeel Centrum. Ook heeft zij jarenlange werkervaring in de (inter)nationale bankensector. Zij is lid van D66. Mevrouw Ten Bruggencate is gehuwd en woont nu in Amsterdam. Zij is geboren en getogen in Alkmaar en ging daar ook naar de middelbare school. Zij kent Heiloo en omgeving zeer goed en voelt er zich nauw mee verbonden.

“Mevrouw Ten Bruggencate heeft zich gepresenteerd als een kandidaat met een rijke bestuurlijk-politieke ervaring in een complexe bestuurlijke omgeving als Amsterdam Centrum. Ook qua besluitvaardigheid en oordeelsvorming schat de commissie haar hoog in. Zij komt warm en benaderbaar over en weet de dingen goed te benoemen. Haar inlevingsvermogen is ruim aanwezig. De kandidaat is opgegroeid in Alkmaar en kent Heiloo goed; haar motivatie is sterk en bekendheid met Heiloo is aantoonbaar en duidelijk. Kortom, met deze kandidaat zal Heiloo ervaring, uitstekende persoonlijke competenties en vaardigheden en een verbindende persoonlijkheid binnenhalen”, aldus René van Splunteren, voorzitter van de vertrouwenscommissie.

Opvolger burgemeester Hans Romeyn

Mevrouw Ten Bruggencate volgt de huidige burgemeester Hans Romeyn op, die per 1 juni stopt en met pensioen gaat na zestien jaar burgemeesterschap van Heiloo.

Profielschets

De gemeenteraad van Heiloo stelde op 20 januari 2021 de profielschets vast. Aan de hand daarvan heeft de vertrouwenscommissie kandidaten geselecteerd en gesprekken gevoerd. Voorafgaand aan het opstellen van de profielschets de inwoners geraadpleegd en hebben bijna 400 mensen hun wensen voor een nieuwe burgemeester kenbaar gemaakt. Deze informatie is nadrukkelijk betrokken bij het opstellen van de profielschets.

Kandidaten

Na het vaststellen van de profielschets is de vacature opengesteld door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In totaal hebben 31 kandidaten gesolliciteerd. Na een eerste selectie door de Commissaris van de Koning voerde de vertrouwenscommissie met een aantal kandidaten een of meerdere gesprekken. Dit heeft geresulteerd in het besluit van de gemeenteraad om mevrouw Mascha ten Bruggencate aan te bevelen als nieuwe burgemeester van Heiloo.

Vervolg

De aanbeveling van de gemeenteraad gaat naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De minister doet een voordracht aan Zijne Majesteit de Koning.
Mevrouw Mascha ten Bruggencate wordt op 8 juli in de gemeenteraad door de commissaris van de Koning van Noord-Holland, Arthur van Dijk, geïnstalleerd als de nieuwe burgemeester van Heiloo.