HEILOO - Op 12 februari plantten bewoners en wethouder Rob Opdam de laatste 3 knotwilgen aan de Hoogeweg, ter hoogte van huisnummer 13. In totaal zijn er dan 28 nieuwe bomen geplant. 22 knotwilgen waren een jaar daarvoor verwijderd om de herinrichting van de Hoogeweg mogelijk te maken. Bewoners gaan de knotwilgen verzorgen en hebben daarover afspraken met de gemeente gemaakt.


8 jaar oude knotwilgen
Met een meerderheid van stemmen is door de bewoners gekozen voor herplaatsing van knotwilgen. De aanwezige knotwilgen moesten verwijderd worden vanwege de aanleg van nieuwe ondergrondse infrastructuur.

Onderhoud knotwilgen
Bij knotwilgen hangen de takken vrij laag. Dit kan het verkeer hinderen. Omdat knotwilgen extra onderhoud vragen, is hierover gesproken met de bewoners. Het onderhoud en beheer wordt door hen opgepakt. De bewoners zorgen dat de rijbaan en het voetpad vrij blijven van belemmerende takken. 1 keer in de 3 jaar verwijderen ze alle takken van de boom (knotten). Dit is vastgelegd in een beheerovereenkomst die door de bewoners en gemeente is ondertekend.


Hoogeweg: woon- en fietsstraat
De Hoogeweg is een belangrijke schakel in de fietsroute voor scholieren van en naar Castricum. Voor een goede en veilige schoolroute is een deel van de Hoogeweg daarom ingericht als fietsstraat. De fietsstraat begint bij de aansluiting van de Hoogeweg met de Zevenhuizerlaan en buigt af bij de Groeneweg. Via de Groeneweg loopt de fietsstraat door tot over de spoorwegonderdoorgang. Het vervolg van de fietsstraat na de tunnel wordt bepaald als de inrichting van ontwikkellocatie Zandzoom bekend is. Tot die tijd maken de fietsers van en naar Castricum nog gebruik van de Hoogeweg. De overige deel van de Hoogeweg is ingericht als woonstraat.

Waarom konden de knotwilgen niet blijven staan?
Op de Hoogeweg, Krommelaan en Groeneweg is de complete ondergrondse infrastructuur aangepast. Dit betekende dat er:

  • voor de aanleg van een gescheiden rioolsysteem (2 nieuwe buizen) er meer ruimte ondergronds nodig was. Hiervoor moest ruim 2,5 meter diep gegraven worden in de buurt van de knotwilgen.
  • kabels en leidingen verlegd moesten worden. Zo ligt er nu een elektrische kabel (midden spanning) vlak onder de locatie van de oude knotwilgen. De kabel moest minimaal 1 meter van de gasleiding komen te liggen. Door de smalle straat was de locatie vlak onder de oude knotwilgen de enige optie.

De noodzakelijke werkzaamheden zouden veel wortelschade bij de knotwilgen veroorzaken. Dit zouden zij niet overleven. Door de smalle straat konden de werkzaamheden ook niet op een andere manier uitgevoerd worden. De knotwilgen zijn dan ook vooruitlopend op de graafwerkzaamheden verwijderd.