HEILOO - Onder de ondernemers van het Stationscentrum is een draagvlakmeting gehouden voor het oprichten van een Bedrijveninvesteringszone (BIZ). Maar liefst 89% van de uitgebrachte stemmen stemde voor een BIZ. Dit betekent dat er voldoende draagvlak is en dat de ondernemers samen willen investeren in marketing en de kwaliteit van de omgeving. De BIZ Stationscentrum Heiloo treedt daarmee officieel in werking.


Resultaten draagvlakmeting
De gemeenteraad van Heiloo stelde in december 2020 de verordening Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Stationscentrum Heiloo 2021-2023 vast. Een van de benodigde stappen voor het oprichten van een BIZ is het houden van een draagvlakmeting. Hiervoor is tussen 10 januari en 11 februari door ondernemers gestemd.

Op grond van de Wet op de bedrijveninvesteringszones is getoetst of tenminste de helft van de ondernemers binnen het BIZ gebied heeft gestemd. In Heiloo brachten 27 ondernemers van de 46 ondernemers in het BIZ gebied hun stem uit. Dat is bijna 59%. 24 ondernemers stemden voor de BIZ en slechts 3 tegen. Daarmee is het draagvlak met 89% voor en 11% tegen, groot onder de ondernemers. De BIZ vereniging geldt voor een periode van 3 jaar. Als de ondernemers tevreden zijn kan dit met 5 jaar worden verlengd. Ondernemers dragen per jaar € 420 bij aan de BIZ vereniging.

Cocensus
De gemeente int de bijdrage die de ondernemers moeten betalen, en betaalt deze verplichte bijdragen terug als subsidie aan de BIZ vereniging. De BIZ vereniging gebruikt de middelen vervolgens voor de uitvoering van het vastgestelde BIZ plan.