BERGEN/CASTRICUM/HEILOO - In Bergen, Castricum en Heiloo gaat vandaag een nieuwe publiekscampagne 'Goud voor elkaar' van start. De campagne, een gezamenlijk initiatief van de gemeenten en twaalf maatschappelijke partners, heeft als doel bewustwording te creëren over de waarde van onderlinge hulp en steun in de buurt.

Verstevigen van de onderlinge band

In juni 2023 gaven de colleges van B&W van de drie gemeenten de opdracht voor de ontwikkeling van de publiekscampagne, ter versteviging van de onderlinge band in de dorpen. In Bergen, Castricum en Heiloo is het streven dat alle inwoners mee kunnen doen in de gemeenschap. Onderwerpen als kansrijk opgroeien, vitaliteit en bestaanszekerheid zijn onderwerpen die extra aandacht verdienen. Om deze uitdagingen aan te pakken, is het belangrijk dat gemeenten, maatschappelijke organisaties en inwoners goed samenwerken.

Met de campagne willen de gemeenten en de organisaties laten zien hoe waardevol het is om elkaar in de buurt te helpen en steunen. Dat kan bijvoorbeeld door een kopje koffie te drinken met de buurvrouw die alleen is. Of door een keer boodschappen te doen voor iemand die net is geopereerd. Dit maakt de band tussen inwoners sterker. Elkaar aandacht geven is goud waard. En dat voelt goed!

Gouden verhalen

De campagne loopt vijf weken vanaf 12 maart en is onder andere zichtbaar op abri's, borden, krantenadvertenties, posters en sociale media. Op de campagnewebsite www.samengoudvoorelkaar.nl kunnen bezoekers aan de hand van een korte quiz ontdekken welke 'Gouddoener' ze zijn. Verder vindt men er inspirerende tips en echte 'gouden verhalen' uit de regio. Op 12 maart is een speciaal promotieteam aanwezig in de gemeente Castricum, om inwoners kennis te laten maken met (de boodschap van) de campagne. Het promotieteam is op woensdag 13 maart in Heiloo en op donderdag 14 maart in Bergen.

Later dit jaar wordt de boodschap herhaald.

Maatschappelijke partners

Ga voor meer informatie over de campagne naar www.samengoudvoorelkaar.nl of mail naar info@samengoudvoorelkaar.nl.