HEILOO - Hoe blijft ons dorp goed en veilig bereikbaar? Hoe verdelen wij het autoverkeer evenwichtig over onze wegen? En welke maatregelen moeten wij dan nemen? Dit is door adviesbureau Goudappel onderzocht.


Op dinsdag 30 augustus van 19.30 tot 22.00 uur organiseert gemeente Heiloo een informatiebijeenkomst over het onderzoek naar de ontwikkeling van der verkeersbewegingen in Heiloo Meer informatie over de bijeenkomst volgt in augustus.

Daarna nemen college en raad een besluit over de juiste grenswaarden en de maatregelen die nodig zijn voor een evenwichtige verdeling van (toekomstige) verkeersstromen.

In het najaar volgt de vaststelling van de bestemmingsplannen Vennewatersweg, aansluiting A9 en Zandzoom Heiloo.