HEILOO - Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft in het Fletcher Hotel ruimte gevonden om 80 vluchtelingen onderdak te bieden. Het gaat om asielzoekers die eerder in Purmerend zijn opgevangen. De crisisnoodopvang daar stopt per 1 juli.

Instroom van vluchtelingen

De instroom van vluchtelingen blijft hoog, hoewel die nog altijd lager is dan bij de vorige vluchtelingencrisis in 2015. Oorlogen in diverse delen van de wereld zijn daar de oorzaak van. Net als andere landen voelt ook Nederland zich uit humanitaire overwegingen medeverantwoordelijk voor de opvang van vluchtelingen. En daarnaast heeft ons land zich hiertoe verplicht via internationale verdragen.

Informatiebijeenkomst op 28 juni

Omwonenden van Hotel Fletcher Heiloo ontvangen een brief met informatie. Voor belangstellenden is er een informatiebijeenkomst op woensdag 28 juni van 19.00 tot 21.00 uur in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1.

COA verantwoordelijk voor uitvoering tijdelijke opvang

Het COA is verantwoordelijk voor de begeleiding, beveiliging en het beheer van de locatie. Het organiseert programma’s voor dagbesteding en faciliteert de zorg.

Vragen over de opvang

Hebt u vragen, initiatieven of ideeën over de opvang van vluchtelingen in Hotel Fletcher, dan kunt u mailen met heiloo@coa.nl.

Ook kunt u vanaf maandag 26 juni bellen met 06-20946306. Dit nummer is vanaf maandag 24/7 bereikbaar.

Overige informatie over de opvang van vluchtelingen is te vinden op de website van COA.