HEILOO - In Heiloo is een tweede buurtsportcoach gestart. Kim Groen heeft zich inmiddels geïntroduceerd via verschillende media. Zij gaat de huidige buurtsportcoach, Bart Ploeger, versterken. De gemeente heeft de landelijke subsidieregeling aangegrepen om het lokale aantal medewerkers uit te breiden.

Samenwerken en stimuleren

In de gemeente Heiloo is ‘de buurtsportcoach’ al enkele jaren actief. Deze regisseur op sportniveau legt lokaal verbindingen tussen partijen die sport aanbieden en degenen die behoefte hebben aan een sport- en beweegaanbod. Ook start de buurtsportcoach lokaal initiatieven om mensen te stimuleren tot sporten en bewegen. In 2019 hebben de ministeries van VWS, OCW en SZW het jaarlijkse budget verhoogd. Daardoor zijn extra uren beschikbaar gekomen. Heiloo is hier op ingesprongen door ook lokaal het aantal uren voor de buurtsportcoache’ te vergroten. “Wij zien de impact die de buurtsportcoach in onze gemeente weet te bewerkstelligen. De focus om met sporten en bewegen maatschappelijke en praktische doelen te realiseren wordt steeds belangrijker. Een uitbreiding van deze regeling willen wij daarom aangrijpen om sportaanbieders, verenigingen en samenwerkingsverbanden te versterken,” aldus Rob Opdam, wethouder Sport, gemeente Heiloo.

De uitbreiding heeft ertoe geleid dat de buurtsportcoaches nog meer lokale initiatieven kunnen ondersteunen. Kim gaat zich voornamelijk presenteren in de buurten, bij scholen en verschillende samenwerkingspartners. Bart krijgt meer ruimte om advies te geven aan de sportverenigingen. Hij biedt de nodige ondersteuning op praktisch en beleidsniveau. “Uiteindelijk doel is om met een sterke basis aan sportverenigingen het aanbod in wijken en op scholen te vergroten. Wij als buurtsportcoaches zijn hierbij bruggenbouwers, zowel tussen inwoners en sportaanbieders, als tussen sportaanbieders en de gemeente”, aldus Kim en Bart.