HEILOO - ProRail, gemeente Heiloo en Natuurmonumenten slaan de handen ineen. De afgelopen tijd zijn zij tot een voorkeursoplossing gekomen, die de spoorwegovergangen op landgoed Nijenburg in Heiloo veiliger maken. Hierbij verdwijnt de spoorovergang op de Westerweg en krijgen de andere twee overwegen in het Heilooërbos een andere vorm.


Het college besloot op 25 januari om deze voorkeursoplossing verder uit te werken en vraagt hiervoor onderzoeksbudget aan bij de raad. De raad beslist hier op 28 februari over.

3 onbeveiligde spoorwegovergangen

Het gaat om 3 onbeveiligde spoorwegovergangen, de zogenoemde Niet Actief Beveiligde Overwegen (NABO’s). Deze liggen op het landgoed Nijenburg: een natuurgebied en rijksmonument tussen Heiloo en Alkmaar, dat eigendom is van Natuurmonumenten. ProRail wil NABO’s in het hele land opheffen, omdat deze voor gevaarlijke situaties kunnen zorgen. De voorkeursoplossing voor de overgangen ziet er als volgt uit.

  • Bij de overgang Stetlaan - Kraaienlaan komt er een voetgangerstunnel of -brug.
  • De overgang bij de Kuillaan - Westerweg wordt een tunnel voor voetgangers en fietsers. Aan de westkant van deze overweg komt een nieuwe verbinding door de weilanden naar de Hoevervaart. Naast fietsers en voetgangers gebruiken ook de bewoners en ondernemersdeze verbinding om hun woning of bedrijf te bereiken.
  • De overgang Westerweg, waar de bewoners en bezoekers van boerderij Cranenbroek nu nog gebruik van maken, wordt opgeheven. Ook zij gaan gebruik maken van de nieuwe verbindingsweg met toegang vanaf de westkant.

Samenwerking ProRail, Natuurmonument en gemeente

ProRail, gemeente Heiloo en Natuurmonumenten zijn blij dat er in goed overleg een oplossing is gevonden. Ook zijn er afspraken gemaakt over wie wat gaat doen en hoe de kosten worden verdeeld. Het omvormen van de bestaande overwegen tot een tunnel of brug werkt ProRail verder uit en draagt hier de kosten voor.

Gemeente Heiloo en Natuurmonumenten werken, in samenspraak met direct belanghebbenden, de nieuwe verbindingsweg uit voor de woningen en bedrijven aan de westzijde van het spoor. De gemeente neemt de kosten voor het uitwerken en realiseren van deze plannen voor haar rekening. Met provincie Noord-Holland zijn gesprekken gevoerd over mogelijke subsidiebijdragen aan de fietsverbinding en -tunnel.

Het werk wordt naar verwachting uitgevoerd in 2023 en 2024.