HEILOO - Een inhaalverbod en extra snelheidremmende maatregelen maakt het oversteken voor de vele (schoolgaande) fietsers op de Vennewatersweg veiliger.


Bij beide kruispunten met de Hogeweg en de Westerweg vindt u nu 2 verkeersdrempels. Ze liggen voor en na ieder kruispunt. Dit voorkomt dat autoverkeer na de eerste drempel te veel gas geeft.

De doorgetrokken streep geeft het nieuwe inhaalverbod aan. Het inhaalverbod geldt voor de hele Vennewatersweg.

Verder komen er extra 50 km borden.

De maatregelen zijn tijdelijk. De Vennewatersweg krijgt de komende jaren een nieuwe inrichting. In het ontwerp is veel aandacht voor fietsveiligheid.