HEILOO - De tijdelijke wegversmalling die dinsdag 3 december is geplaatst op de Zevenhuizerlaan zorgt voor heftige reacties van weggebruikers.


De versmalling is geplaatst om de leefbaarheid en verkeersveiligheid in de Zevenhuizerlaan te verbeteren. Bewoners hebben veel overlast van trillingen en geluid, veroorzaakt door een toename van doorgaand (vracht)verkeer. Dit komt mede door de afsluiting van de Vennewatersweg. Ondanks het vrachtwagenverbod, de ingestelde omleidingsroutes, het aanschrijven van bedrijven en inzetten van verkeersregelaars blijft doorgaand vrachtverkeer kiezen voor de route door deze woonstraat. Om de overlast voor aanwonenden te verminderen heeft het college daarom besloten een uiterste maatregel te nemen. Door het plaatsen van een wegversmalling wordt de Zevenhuizerlaan voor doorgaand vrachtverkeer een doodlopende straat.

De maatregel is van te voren afgestemd met alle hulpdiensten. Er zijn afspraken gemaakt. De paaltjes vormen voor hen geen obstakel in situaties van nood. De brandweer heeft de paaltjes dus ook niet verwijderd, zoals in veel Facebookberichten staat. Het zijn onbekenden die de paaltjes hebben verwijderd.

In de loop van volgende week wordt duidelijk of de paaltjes worden teruggeplaatst. Daarnaast doen wij opnieuw een oproep aan het vrachtverkeer om gebruik te maken van de omleidingsroutes.