HEILOO - Burgemeester Hans Romeyn heeft maandagmorgen zes inwoners van Heiloo verrast met een koninklijke onderscheiding. De gedecoreerden waren met een smoes naar het gemeentehuis ‘gelokt’, waar ze werden opgewacht door de burgemeester en kinderburgemeester Jayden de Vries. Zij zijn allen benoemd tot lid in de orde van Oranje-Nassau.


De gedecoreerden zijn:

Bas Michielsen (53 jaar)

De heer Michielsen was voorzitter van de voetbalvereniging De Foresters en heeft zich jarenlang ingezet voor Stichting Woonzorg De Cameren. Hij heeft zeer veel betekend voor de stichting op het gebied van financiële zaken en huurzaken, geschillen en het innen van huurpenningen. Hij was ook nauw betrokken bij de nieuwbouw van een zorg- en verpleeghuis in Limmen; door zijn inzet zijn de nodige beschikkingen van de overheid gekregen en is er een nieuw zorg- en verpleeghuis gekomen. Tot op de dag van vandaag bekommert de heer Michielsen zich nog steeds over het wel en wee van de bewoners. Een inwoner met het juiste hart op de plaats voor de oudere medemens.

Edward Geesken (55 jaar)

Na een voetbalcarrière van 45 jaar vervult de heer Geesken al vele jaren onbaatzuchtig en vol compassie diverse vrijwilligerstaken voor voetbalvereniging HSV. Hij trainde senioren, was scheidsrechter, draaide mee met bardiensten en in de keuken, was lid van de technische commissie en gaf training aan G-junioren. Een sportieve verbinder voor jong en oud met een groot rood/geel HSV-hart, aldus zijn voordracht.

Piet en Anneke Nolta (75 en 74 jaar)

Niet eerder reikte burgemeester Romeyn tegelijk aan een echtgenoot en echtgenote een koninklijke onderscheiding uit. De heer en mevrouw Nolta worden een prachtig vrijwilligersechtpaar genoemd die samen heel veel betekenen voor de Heilooër samenleving.

De heer Nolta

De heer Nolta krijgt het lintje voor het vervoer van patiënten in het Noordwest Ziekenhuis in Alkmaar. Dat doet hij al twintig jaar met heel veel passie en plezier, twee keer per week tot op de dag van vandaag. Ook gedurende de huidige coronacrisis die heftige en indrukwekkende omstandigheden met zich meebracht, heeft hij geen dag verzuimd. Iemand waarop je kunt bouwen, ook in crisistijden, dat maakt hem van onschatbare waarde.

Mevrouw Nolta-Hiehle

Mevrouw Nolta-Hiehle zet zich al sinds 1980 in voor de Heilooër gemeenschap. Als vrijwilliger voor de Uitleenpost Bibliotheek, zorgcentrum De Loet en Kinderbibliotheek Ypestein. In de aanbeveling staat dat zij een veelzijdige vrijwilligster is die voor de bibliotheek van Heiloo van onschatbare waarde is. Ze zet zich in voor zowel jong als oud. Enerzijds faciliteerde ze de bewoners van woonzorgcentrum De Loet in het lenen van bibliotheekboeken en na het sluiten van de uitleenpost heeft ze de bibliotheek aan huis opgericht. Anderzijds stimuleert en bevordert ze het lezen op twee basisscholen in de wijk Ypestein. Ze onderstreept het belang van het lezen voor de jeugd in deze digitale tijd. In Zorgcentrum de Loet is ze ook wekelijks te vinden als gastvrouw.

Mart Brouwer de Koning (68 jaar)

De heer Brouwer is sinds 2014 raadslid voor het CDA in Heiloo. Daarnaast is hij een actieve en maatschappelijk betrokken ondernemer. Met veehouderijbedrijf Ter Coulster heeft hij met lef en visie een prachtig innovatief bedrijf opgebouwd, aldus de voordracht. Hij is al sinds 1970 bestuurlijk actief voor onder andere de Christelijke Plattelands Jongeren (CPJ), de Christelijke Boeren en Tuindersbond (CBTB), de Westelijke Land- en Tuinbouworganisatie en de LTO. Met hart en ziel zet hij zich in voor de agrarische sector. Zijn bestuurlijke activiteiten heeft hij tevens benut voor het geven van advies aan het onderwijsorgaan over het verbeteren van het agrarisch onderwijs. Vooral voor het verbeteren van de aansluiting onderwijs en bedrijfsleven. Sinds 2000 maakt hij deel uit van de sectorraad van het Clusius College.

Nico (Kiekus) Meijer (69 jaar)

De heer Meijer is voorgedragen voor een koninklijke onderscheiding vanwege zijn jarenlange vrijwillige inzet voor voetbalvereniging HSV, TC Heiloo United, vogelvereniging Kleurenpracht en de Sportraad Heiloo. Hij is volgens de voordracht van onschatbare waarde voor het verenigingsleven van Heiloo. Deze zeer sociale man met een groot hart voor onder andere allochtone mensen en minder bedeelden staat werkelijk klaar voor iedereen die hulp nodig heeft. De heer Meijer heeft een verbindende rol tussen TV Heiloo, TC Heiloo United en de gemeente Heiloo gespeeld bij het tot stand laten komen van een fusie, waardoor een “onverwoestbaar fundament” is gelegd voor de nieuwe vereniging.

Laatste lintjesregen als burgemeester van Heiloo

Vanwege corona was er dit jaar geen gezamenlijke bijeenkomst waar alle gedecoreerden tegelijk hoorden dat ze koninklijk waren onderscheiden. Dit was de laatste lintjesregen voor Hans Romeyn als burgemeester; op 31 mei neemt hij in een buitengewone raadsvergadering afscheid.