HEILOO - Sinds begin september wordt door Holland Sport ingezet op persoonlijke begeleiding van kleuterleerkrachten. De vakleerkracht geeft zo een positieve impuls aan de gymlessen van kleuters. Deze impuls wordt mede mogelijk gemaakt door financiering uit het Sportakkoord Heiloo.


Esmaralde Wokke, vakleerkracht bij Holland Sport vertelt: “In voorgaande jaren werd in Heiloo een motorische test afgenomen, de MQ scan. De gedachte hierachter was dat gymlessen zouden worden aangepast op basis van deze resultaten. De testresultaten werden echter te minimaal waardoor er een vraag ontstond hoe we meer in konden zetten op beter bewegingsonderwijs, motorische ontwikkeling en sportstimulatie.”


Positieve impuls gymlessen voor kleuters

Sinds het begin van dit schooljaar heeft Holland Sport dit anders aangepakt. “We zijn meer gaan inzetten op persoonlijke begeleiding van kleuterleerkrachten,” aldus Esmaralde Wokke. De kleuterleerkrachten krijgen eerst een stuk basiskennis over de motorische ontwikkeling van peuters en kleuters in de vorm van een praktische workshop. “Hierdoor weten de leerkrachten waar zij op moeten letten en wat bijvoorbeeld opvallende motoriek is. Is een kind wel of juist niet toe aan groep 3, heeft een kind (been)kracht, waarom struikelt het kind regelmatig, etc.”


Na deze workshop komt de vakleerkracht 3 x op school om samen de gymlessen te verzorgen. De groepsleerkracht kan expliciet observeren en kijken de motoriek en het gedrag. “Daarnaast leren we groepsleerkrachten nieuwe (spel)vormen van het huidige bewegingsonderwijs, Op deze manier kan de vakleerkracht echt een positieve impuls geven aan de gymlessen bij de kleuters,” vertelt Esmaralde Wokke.


Een gedeelte van het budget uit het Sportakkoord ‘Heiloo Beweegt!’ wordt gebruikt voor nieuw materiaal. “Dit eerste schooljaar hebben de Meander en Paulusschool het mogen ervaren. Het was een groot succes!”