HEILOO - In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen bezocht burgemeester van Heiloo, Mascha ten Bruggencate, kindcentrum De Duif voor een gastles over democratie.

Op 22 november bezoeken de leerlingen het stembureau dat zal worden ingericht in kindcentrum De Duif. Aansluitend zullen zij gaan stemmen op zelf opgerichte partijen. Hoe dit in verhouding staat tot de werkelijkheid, was onderwerp van gesprek in de gastles van de burgemeester. Leerlingen van groep 7 en 8 hebben de afgelopen weken in de lessen burgerschap zelf een partij opgericht om een probleem in de samenleving op te lossen. Milieu, (sociaal)klimaat, gendergelijkheid en dierenrechten waren daarbij belangrijke onderwerpen.

De leerlingen analyseerden het probleem en bedachten oplossingsrichtingen. Vervolgens schreven ze een verkiezingsprogramma voor hun eigen partij om de standpunten onder de aandacht te brengen van medeleerlingen.

De burgemeester was positief verrast door de relevante onderwerpen die de leerlingen daarmee op de agenda zetten. Ze waren al goed op de hoogte van werking van de verkiezingen voor de Eerste en Tweede Kamer, Provinciale Staten, gemeenteraad en waterschappen. Ook blijken ze al veel te weten over de landelijke politieke partijen en het vormen van coalities. Nu maar afwachten welke Duif-partij er op 22 november als winnaar uit de stembus komt.