HEILOO - Op dinsdag 4 april 2023, tijdens de Nationale Buitenlesdag, vond de officiële opening plaats van het vernieuwde schoolplein van kindcentrum De Duif. Met het zingen van het Duiflied en het doorknippen van het lint door de leerlingenraad werd de nieuwe speelplaats in gebruik genomen.

Directeur Annemiek van de Vliet vertelt: “Vorig jaar januari formeerden ouders een schoolpleinwerkgroep en brachten de wensen van de leerlingen, teamleden en ouders in kaart. Het doel was om een actiever, groener en klimaatbestendig schoolplein te ontwikkelen, waar kinderen meer uitdaging en bewegingsmogelijkheden zouden hebben. Ook de leerlingen hadden wensen: een glijbaan, meer verstopplekken en meer speeltoestellen.”

De directeur vervolgt: “Uit de inventarisatie bleek een omvangrijke wensenlijst van alle doelgroepen. Daar was een behoorlijk kostenplaatje mee gemoeid. De ouderraad organiseerde in mei een sponsorloop die het enorme bedrag van € 17.000,- opbracht. Dat was een hele mooie start maar daarmee konden nog niet alle wensen worden waargemaakt. De schoolpleinwerkgroep schreef een plan en ging daarmee de ‘boer op’ om fondsen te werven en subsidies aan te vragen. Verschillende partijen leverden hun bijdrage op financieel vlak, met kennis en deskundigheid of materialen, groen en werkkracht. Daarmee werd de realisatie van het nieuwe plein mogelijk.”

“In januari ging een groep ouders in het weekend van start om de tegels en speeltoestellen te verwijderen, zodat schooltuinen.nl direct aan de slag kon”, vervolgt Annemiek. “In een paar weken tijd transformeerden professionals en vrijwilligers een volledig betegeld plein tot een coole en natuurlijke speelplek vol uitdaging, speel-, beweeg- en verstopmogelijkheden. Daarnaast voorkomen we wateroverlast en kunnen we in de zomer ook buiten lesgeven.”

Dinsdag 4 april werd onder toeziend oog van het Tabijnbestuur, de vrijwilligers en alle leerlingen van kindcentrum De Duif het nieuwe schoolplein feestelijk geopend. Aansluitend deden alle leerlingen mee met het Buitenlesdag-circuit om het plein officieel in gebruik te nemen.