HEILOO - Het energiegebruik van huishoudens en bedrijven zal in de toekomst moeten verduurzamen om de klimaatverandering tegen te gaan. Wat in Heiloo wordt opgewekt met zon- en windenergie moet genoeg zijn voor ons directe gebruik. Inwoners en bedrijven in Heiloo moeten de kans krijgen om zoveel mogelijk van die ambitie zelf te realiseren. Dat is het voorstel van Heiloo Energie, Duurzaam Heiloo en de coöperatie Cohesie.

Onlangs hebben deze duurzame instellingen hun ambitienota gepresenteerd aan de gemeenteraad en het gemeentebestuur van Heiloo. In de ambitienota rekenen we voor hoe ons doel in twee stappen kan worden bereikt: energie besparen en wat er dan nog nodig is duurzaam opwekken. De initiatiefnemers gaan nu in gesprek met de politieke partijen om hun ideeën toe te lichten en medestanders te vinden. Die ideeën omvatten onder andere een zonnegeluidsscherm en windmolens langs de A9, zonnepanelen op de grotere gebouwen en parkeerterreinen. Aanleiding voor het initiatief is de regionale energiestrategie, de RES. Vanuit het landelijke klimaatakkoord krijgen regio’s de opdracht om meer hernieuwbare energie op hun grondgebied op te wekken. Daarvoor worden door de regering ook subsidies beschikbaar gesteld. Inwoners en ondernemers uit Heiloo moeten kunnen profiteren van deze projecten. Architecten, bouw- en installatiebedrijven, agrariërs, gebouwbeheerders en dienstverleners uit Heiloo kunnen ervoor zorgen dat die projecten goed ruimtelijk en maatschappelijk ingepast worden. Natuurlijk moet dat in samenwerking met aangrenzende gemeenten, energiebedrijven en netbeheerders, aldus de initiatiefnemers. De komende maand gaan de initiatiefnemers in overleg met het gemeentebestuur om de ruimtelijke mogelijkheden in kaart te brengen. Het initiatief past naadloos in de duurzaamheidsparagraaf van het coalitieakkoord.

Meer informatie: https://www.heilooenergie.nl/voorlichting/regionale-energie-strategie/