HEILOO - De landelijke Kinderboekenweek gaat weer van start. Daarop vooruitlopend opende kinderboekenschrijver Robin Raven de landelijke leesweken op kindcentrum De Duif met een mooi verhaal over het thema ‘Bij ons thuis….’


Op 25 september was het druk op het plein van kindcentrum De Duif. Groepjes leerlingen maakten met hun ouders een vraag- en antwoordspel over de Kinderboekenweek. Daarin waren allerlei vragen opgenomen over kinderboeken. Aansluitend werd het startschot gegeven voor de Kinderboekenweek met het zingen van het lied van Kinderen voor Kinderen: Bij mij thuis. De landelijke Kinderboekenweek, die officieel loopt van 4 t/m 15 oktober 2023, gaat traditiegetrouw eerder van start op De Duif omdat alle activiteiten niet in 12 dagen passen.

Kinderboekenschrijver Robin Raven verrichtte de officiële opening. In de aula vertelde hij het verhaal over zijn thuis. De kinderen luisterden ademloos naar het verhaal van een prins die zijn paleis verruilde voor allerlei anderen woningen, maar: oost-west-thuis-best, uiteindelijk toch voor zijn eigen paleis koos.

De komende periode staat op kindcentrum De Duif vooral in het teken van lezen in allerlei variaties. Het iets aangepaste thema: ‘bij mij thuis …. in Heiloo’ wordt op vrijdag 13 oktober afgesloten met het Kinderboekenbal. Tijdens dit evenement wordt voor ouders zichtbaar waar de kinderen aan hebben gewerkt en zullen musea uit Heiloo zich op De Duif presenteren.