HEILOO - Een goed gesprek op zijn tijd is goud waard. Omdat veel mensen nu mede door de Corona veel minder fysieke sociale contacten hebben en ook niet altijd mee kunnen of durven doen met fysieke activiteiten gaat het Trefpunt mensen op een veilige manier in contact brengen met anderen.

Deze nieuwe activiteit heeft als doel dat men zich minder eenzaam voelt en er nieuwe contacten en vriendschappen ontstaan. Telefonisch of beeld bellen is een veilige en laagdrempelige manier om contacten met andere mensen te onderhouden. Met dit project worden groepjes gemaakt van maximaal 4 deelnemers die minimaal 1 x per week telefonisch contact met elkaar hebben. Wekelijks is iemand van het groepje aan de beurt om de andere deelnemers te bellen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Trefpunt Heiloo (072) 533 1297 of info@trefpuntheiloo.nl