HEILOO -Wanneer je hoort dat de buurvrouw erg eenzaam is of dat het de buurman niet lukt om zelf zijn boodschappen te doen, is de straatcontactpersoon een punt in de straat waar men terecht kan.

Bewoners uit uw straat kunnen ook bij u terecht voor een vraag of een suggestie voor hun straat of buurt. Het kan bijvoorbeeld gaan om de verbetering van de buurt of het organiseren van een buurtactiviteit. Je kijkt samen of het met de buren onderling opgelost of georganiseerd kan worden. Lukt dat niet, dan heeft de straatcontactpersoon een kort lijntje met de clientondersteuner van welzijnsorganisatie het Trefpunt in Heiloo. De clientondersteuner kijkt dan of een vrijwilliger hulp kan bieden of dat er een professionele hulp ingezet moet worden. Als straatcontact heb je een signalerende rol; belangrijk in deze tijd maar ook na de Corona crisis een waardevolle aanvulling.

Het Trefpunt Heiloo zorgt voor een uitgebreide informatiemap, draagt suggesties aan én helpt grenzen te stellen. De straatcontactpersonen worden twee keer per jaar uitgenodigd voor een informatieve bijeenkomst om van elkaar te leren en elkaar te inspireren.

Wil jij voor je eigen straat contactpersoon worden of meer informatie hebben? Neem dan contact op met Karin van Kersbergen, Trefpunt Heiloo 072 5331297 of karin.vankersbergen@trefpuntheiloo.nl.