NOORD-HOLLAND - De provincie Noord-Holland past regelgeving aan om woningen sneller natuurvriendelijk te kunnen isoleren.

Dit biedt voordelen voor zowel mens als dier. Want de verduurzaming van woningen kan doorgaan, terwijl kwetsbare diersoorten, zoals de vleermuis, gierzwaluw en huismus, worden beschermd.

Lange wachttijden voorkomen

Steeds meer mensen willen hun huis isoleren. In de Omgevingswet is opgenomen dat dieren die zich in en op het huis bevinden in bijvoorbeeld spouwmuren of onder daken, beschermd moeten worden. Dit wil zeggen dat er zorgvuldig ecologisch onderzoek nodig is voordat een woning geïsoleerd kan worden. Dit is voor inwoners een grote opgave.

Tijdelijke vergunningen

Gemeenten kunnen inwoners helpen door een gebiedsgerichte omgevingsvergunning flora en fauna aan te vragen. Om dit te kunnen doen is er echter een uitgebreid ecologisch onderzoek nodig. Om deze periode van onderzoek te overbruggen heeft de provincie besloten dat er tijdelijke vergunningen kunnen worden uitgegeven waardoor er sneller geïsoleerd kan worden. Zo blijft natuurinclusief isoleren praktisch uitvoerbaar en aantrekkelijk voor inwoners die hun woning graag willen verduurzamen.

Subsidie voor gemeenten

Het starten van het ecologisch onderzoek is een voorwaarde om in aanmerking te komen voor de tijdelijke vergunning. De provincie stelt hiervoor subsidie beschikbaar. Hiermee kunnen gemeenten een tegemoetkoming krijgen in de kosten van het ecologisch onderzoek dat nodig is voor de isolatie van een woning. Meer informatie voor gemeenten over deze subsidie en de bijbehorende voorwaarden is te vinden op deze pagina.

Landelijke aanpak natuurvriendelijk isoleren

Het makkelijker maken van het isoleren van woningen in Noord-Holland vloeit voort uit de ‘Landelijke aanpak natuurvriendelijk isoleren’. Via deze tijdelijke aanpak mogen particuliere woningeigenaren onder voorwaarden direct isoleren. Tegelijkertijd wordt toegewerkt naar een langetermijnoplossing via het soortenmanagementplan (SMP). Daarin staat beschreven wat er moet gebeuren om aanwezige diersoorten te beschermen en hun leefomgeving te verbeteren.